HOTEL PRIEHRADA, DEDINKY, SLOVENSKÝ RAJ

výmera pozemku 6700 m², úžitková plocha 2150 m²

KódMI 6007
Druh ponukyPredaj, Hotely, Penzióny
LokalitaKošický kraj, Rožňava, Dedinky
Výmera2150 m2

Popis

    V exkluzívnom zastúpení ponúkame na predaj hotel Priehrada s príslušenstvom situovaný v južnej časti Národného parku Slovenský raj v tesnej blízkosti vodnej nádrže Palcmanská Maša. Palcmanská Maša je najväčšia vodná nádrž na území Slovenského raja, vytvorená na hornom toku rieky Hnilec, v kotlinovitom rozšírení údolia pod južnými skalnatými zrázmi Geráv. Na jej brehoch vyrástli ubytovacie, športové a rekreačné zariadenia ako aj dominantný hotel PRIEHRADA.

    Poloha hotela zaručuje turistické i športové vyžitie počas celého roka. Za hotelom sa nachádza lyžiarsky vlek s umelým zasnežovaním a lanová dráha s trasou vedúcou na Geravy – zachovalú vápencovú plošinu s množstvom krasových útvarov. Taktiež je na Geravy možný výstup po nenáročnej turistickej trase Zejmarskou roklinou.

     Hotel PRIEHRADA  disponuje troma podlažiami:

     Na 1. NP sa nachádza regeneračná miestnosť so saunou, ktorá má kapacitu 10 osôb. Pri saune sa nachádza ochladzovací bazén pre 10 osôb, vírivá masážna vaňa s kapacitou 6 osôb, oddychová miestnosť, miestnosť pre maséra a solárium. Ostatná plocha pozostáva z technického zázemia, šatní, skladov a kotolne na tuhé palivo a pelety.

    2. NP pozostáva z foaje, recepcie, reštaurácie a kaviarne. Reštaurácia má kapacitu 70 hostí. Kaviareň je s kapacitou 30 hostí.

    Na 3. NP sa nachádzajú 2 apartmány - dvojposteľová izba a 2 prístelky, s kúpeľnou a toaletou a 12 dvojposteľových izieb s možnosťou prístelky, so sprchou a samostatnou toaletou. Izby s juhovýchodnou orientáciou disponujú balkónom s nádherným výhľadom na vodnú plochu.

Zastavaná plocha hotela je 611 m² na každé podlažie samostatne.

     Príslušenstvom hotela je prístavba nachádzajúca sa vo východnej časti objektu slúžiaca ako skladové priestory, bufet s príslušenstvom mimo hotela situovaný v južnej časti objektu slúžiaci návštevníkom ako alternatíva k reštaurácii hotela. Pred hotelom je parkovisko opatrené kamerovým systémom slúžiace výlučne pre klientov s odstavnou plochou pre 50 osobných motorových vozidiel. Za hotelom je parkovisko pre personál a odstavná plocha pre zásobovanie.

   Celková výmera pozemku vrátane zastavaných plôch je o výmere 6700 m².

   Momentálna kapacita hotela je 44 lôžok.

Hotel v rokoch 2010 a 2011 prešiel rekonštrukciou v podobe výmeny strechy, kotolne, okien, modernizáciou kuchyne. Momentálne je hotel prenajatý a aktuálne prebieha rekonštrukcia wellness priestorov.

   Pôvodná murovaná stavba hotela bola kolaudovaná v roku 1967 a v roku 1975 bola realizovaná prístavba s podpivničením.

Priamo pred parkoviskom hotela sa nachádza autobusová zastávka.

V prípade záujmu je možné s hotelom odkúpiť aj vlek s priľahlým pozemkom. 

  Táto nehnuteľnosť je určená pre skúseného investora schopného využiť potenciál výnimočnej lokality, v ktorej sa hotel PRIEHRADA nachádza.In exclusive representation, we offer for sale Hotel Priehrada with accessories, situated in the southern part of the Slovak Paradise National Park near the water reservoir Palcmanská Maša. Palcmanská Maša is the largest reservoir in the Slovak Paradise, created on the upper reaches of the river Hnilec, in the basin-like extension of the valley below the southern rocky cliffs of Geravy. Accommodation, sports and recreational facilities as well as the dominant hotel PRIEHRADA have grown on its banks.

    The location of the hotel guarantees hiking and sports activities throughout the year. Behind the hotel there is a ski lift with artificial snow and a funicular road with a route leading to Geravy - a well-preserved limestone plateau with many karst formations. It is also possible to climb Geravy along the undemanding hiking route through the Zejmar Gorge.
    Hotel PRIEHRADA has three floors:

     On the first floor there is a regeneration room with a sauna, which has a capacity of 10 persons. The sauna has a cooling pool for 10 persons, whirlpool with a capacity of 6 persons, relaxation room, massage room and solarium. Other area consists of technical background, changing rooms, storerooms and boiler room for solid fuel and pellets.

    2nd floor consists of entrance hall, reception, restaurant and café. The restaurant has a capacity of 70 guests. The café has a capacity of 30 guests.

    On the 3rd  floor there are 2 apartments - double bed room and 2 extra beds, with bathroom and toilet and 12 double bed rooms with possibility of extra bed, with shower and separate toilet. Rooms with south-east orientation have a balcony with a wonderful view of the water area.

Built-up area of ​​the hotel is 611 m² on each floor separately.

     Hotel f
acilities include an extension located in the eastern part of the building serving as storage space, a buffet with accessories outside the hotel situated in the southern part of the building serving visitors as an alternative to the hotel restaurant. In front of the hotel there is a parking lot equipped with a camera system serving exclusively for clients with a parking area for 50 passenger cars. Behind the hotel there is a parking lot for staff and a storage area for supplies.

   The total land area, including built-up areas is an area of ​​6700 m².

   The current capacity of the hotel is 44 beds.
The hotel underwent a reconstruction in 2010 and 2011 in the form of replacement of the roof, boiler room, windows, modernization of the kitchen. The hotel is currently being rented and the wellness area is currently being renovated.

   The original brick building of the hotel was officially approved in 1967 and in 1975 the extension with basement was realized.
There is a bus stop in front of the hotel car park.
In case of interest it is possible to buy a ski lift with adjacent land.

  This property is intended for an experienced investor able to exploit the potential of the exceptional location in which is the hotel PRIEHRADA located.
For a better idea of ​​the layout and condition of this property, see the video tour on our website.

Pre lepšiu predstavu o dispozícií a stave tejto nehnuteľnosti si pozrite video prehliadku na našom webe.

Užitková plocha nehnuteľnosti2150 m2
Výmera pozemku6700 m2
Stav objekturekonštrukcia
Konštrukcia stavbytehlová
Ostatnéalarm, kamerový systém
Rozvody/Prí­pojkyelektrina, vodovod
Druh parkovaniavyhradené parkovanie
Dopravné spojenieZastávka autobusu

Ivan Molnár

konateľ

0908 999 669
molnar@aarealitykosice.sk