POLYFUNKČNÝ AREÁL, SLOVENSKÁ, KOŠICE SEVER

pozemok o výmere 7573 M2, administratívna budova, sklady, výrobné priestory

KódMM 5154
Druh ponukyPredaj, Podnikateľské objekty, Polyfunkčný objekt, Kancelárie, Sklady, Haly, Výrobné priestory
LokalitaKošický kraj, Košice I, Sever + Podhradová
UlicaSlovenská
Výmera7573 m2

Popis

     V exkluzívnom zastúpení ponúkame na predaj polyfunkčný areál situovaný v mestskej časti Košice Sever, ktorý je prístupný z dvoch ulíc a to Slovenskej a ulice Medzi mostami. Samotný areál pozostáva z pozemku o celkovej výmere 7573 m2, trojpodlažnej polyfunkčnej budovy zo zastavanou plochou 1095 m2 pričom podlahová plocha budovy je o výmere 1400 m2, troch vonkajších nezateplených oceľových skladov s výmerami 130 m2, 45 m2, 10 m2 a vonkajších spevnených plôch obsahujúcich parkovacie miesta v počte 27, chodníkov a cesty.

     Areál sa nachádza v širšom centre mesta približne 1 km od centra mesta. Napojenie areálu na dopravnú infraštruktúru je bezproblémové. Areál má vybudované kompletné inžinierske siete a to rozvody vody, kanalizácie, plynu a elektrickej energie.

    Hlavná budova je trojpodlažná, nepodpivničená s plochou strechou. Nosný systém  tvorí montovaný železobetónový skelet s obvodovými stenami z pórobetónových panelov. Fasáda budovy prešla obnovou tohto roku. V budove sú k dispozícii kancelárske, skladovacie a výrobné priestory. Miestností sú v prevažnej miere o výmere cca 19 a 38 m2. Každé podlažie je vybavené sociálnym zázemím a kuchynkou. Kancelárske priestory majú osadené plastové okná. Budova je vybavená výťahom. Objekt je napojený na bezpečnostný systém, telefónnu linku a internet.

    Vzhľadom na vysokú obsadenosť areálu (95%) a jeho dobru kondíciu je tento areál vhodný pre investorov na ďalšie spravovanie a generovanie zisku. Pozemok ponúka taktiež možnosť rozvoja výstavby pričom v danej lokalite je uvažované s úrovňou zástavby do výšky troch podlaží.

K areálu je vypracovaný projekt  modernizácie polyfunkčnej budovy.

Celková podlažnosť 4 podlažia / 5 technické /
Celková kapacita 500 zamestnancov
Štandard prevedenia kancelárskych priestorov A+

     Navrhovaný objekt je tvorený železobetónovým skeletom jestvujúcim a monolitickým skeletom navrhovaným, opláštenie je zrealizované z výplňového muriva a celozasklenými stenami. Zatienenie je tvorené horizontálnymi lamelami. Zastrešenie je plochými strechami. Z dôvodu nedostatku zelene sú na objekte navrhnuté vegetačné strechy. Vertikálne prepojenie je centrálnym schodiskom a presklenými výťahmi.

     Po rekonštrukcii bude objekt upravený tak, aby podlahovou plochou spĺňal kritéria požiadaviek našich budúcich klientov. Celková plocha sa zvýši na 6 976 m2 (5 306 m2 - prenajímateľná plocha), pričom štruktúra priestorov bude upravená na priestory typu open space, samozrejme s potrebným počtom parkovacích kapacít.

Celková plocha s nadstavbou:

6.976 m2

Prenajímateľná plocha s nadstavbou:

5.306 m2

Celková plocha podlažia:

1.740 m2

Parkovacích miest

111

VIZUALIZÁCIE K PROJEKTU VIĎ. FOTOGALÉRIU

​We offer for sale a multifunctional complex situated in north side of Košice city  which is accessible from two streets, namely Slovenská  Street Mezi mostami. The site has a total area of ​​7573 square meters, and a three-storey multifunctional building with a built-in area of ​​1095 square meters, the floor area of ​​the building is 1400 square meters, three outdoor non-insulated steel warehouses of 130 m2, 45 m2, 10 m2 and outdoor reinforced areas containing of 27 parking places, and sidewalks.

The resort is located 1 km from the city center. Connecting the site to the transport infrastructure is seamless. The complex has completed complete engineering networks, including water distribution, sewerage, gas and electricity.

The main building is a three-storey building with a flat roof. Reinforced concrete frame with peripheral walls made of aerated concrete panels. The building facade has been restored this year. Office, storage and manufacturing facilities are available in the building. The rooms are mostly with an area of ​​about 19 and 38 m2. Each floor is equipped with sanitary facilities and a kitchenette. Office spaces are fitted with plastic windows. The building is equipped with a lift. The building is connected to security system, telephone line and internet.

Due to the high occupancy of the area (95%) and its good condition, this area is suitable for investors to further manage and generate profits. The plot also offers the possibility of development of the building, while in the area it is considered to be the development of three floors.

Possible agreement on price.

A project of modernization of the multifunctional building has been prepared for the complex.

Total floor space 4 floors
Total capacity of 500 employees
A + office space standard

The proposed building is made of reinforced concrete skeleton by the existing and monolithic skeleton designed, the cladding is filled with masonry and all-glass walls. Shading is formed by horizontal lamellas. Roofing is a flat roof. Due to the lack of greenery, vegetation roofs are designed on the premises. The vertical link is the central staircase and glass elevators.

After the reconstruction, the building will be adapted to meet the requirements of our future clients by the floor area. The total area will be increased to 6,976 m2 (5,306 m2 - rentable area), while the structure of the premises will be open space, with the necessary number of parking spaces.

Total superstructure area:


6.976 m2

Rentable area with superstructure:


5.306 m2

Total floor area:


1.740 m2

Parking places


111

VISUALIZATION TO THE PROJECT SEE. PHOTOGALLERY 

Pre lepšiu predstavu o dispozícií a stave tejto nehnuteľnosti si pozrite video prehliadku na našom webe.

Užitková plocha nehnuteľnosti1585 m2
Výmera pozemku7573 m2
Stav objektučiastočná rekonštrukcia
Rozvody/Prí­pojkyelektrina, vodovod, plynovod, kanalizácia
Druh parkovaniavyhradené parkovanie
Marek Mati

Marek Mati

výkonný riaditeľ

0918 689 846
mati@aarealitykosice.sk

Hypotekárna kalkulačka

Tento prepočet je iba orientačný, konkrétne podmienky preberiete so špecialistom priamo na stretnutí, ktoré je bezplatné.

Hodnota nehnuteľnosti
2 050 000,-
Mesačná splátka
7 632,37
rokov
%
* označené polia sú povinné
Vypočítať