PONUKA NEHNUTEĽNOSTÍ
Ponúkam nehnuteľnosťHľadám nehnuteľnosť
Späť
Úvod / O spoločnosti / Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

V zmysle §19 ods. 1 a 2 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:

 

 1. Prevádzkovateľ osobných údajov je spoločnosť:

AA REALITY Košice s.r.o.

sídlo: Osloboditeľov 37, 040 17 Košice

IČO: 45 910 227

DIČ: 2023134894

zapísaná v Obchodnom reg. Okres. súdu Košice I., oddiel Sro, vložka č. 26593/V

zastúpená konateľom: Ivanom Molnárom

 

Zodpovedná osoba: nie je vymenovaná

 

 1. Účelom spracúvania osobných údajov je najmä pre účely súvisiace s plnením zmluvných záväzkov oboch zmluvných strán, a to najmä uzavretie, zmeny a ukončenie zmluvy spojenej s prevodom nehnuteľností. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou spoločnosti v nevyhnutnom rozsahu je podmienkou uzavretia zmluvy, spojenej so sprostredkovaním predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť), ako aj vedenie evidencie kontaktných údajov využívaných v obchodno – záväzkových vzťahoch práce realitnej kancelárie. Spracúvame osobné údaje vrátane ich poskytovania štátnym orgánom, bankám, katastrálnym odborom a iným osobám, ak jej takáto povinnosť vyplýva zo zákona, a taktiež z dôvodu zákonnej povinnosti napríklad poskytovať osobné údaje Slovenskej obchodnej inšpekcii, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným štátnym orgánom či príslušným osobám v súlade so zákonom.
 2. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je štandardne plnenie zákonnej povinnosti (podľa  § 13 ods. 1 písm. f) a Obchodného a Občianskeho zákonníka), nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Taktiež je nevyhnutné  na ochranu majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby a zároveň aj na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa.
 3. Kategória príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje sú externé advokátske kancelárie alebo spolupracujúci právnici, spoločnosti poskytujúce serverové alebo IT služby a taktiež realitní makléri pôsobiaci v systéme spoločnosti. Osobné údaje sú ďalej poskytnuté hypotekárnym poradcom, bankám, správcovským spoločnostiam, Okresným úradom katastrálny odbor, notárskym úradom, dodávateľom médií spojených s chodom nehnuteľností, ktoré sa ich týkajú, a iným inštitúciami potrebným pri danom obchodnom vzťahu.    

Okruh spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, rodné priezvisko, miesto trvalého pobytu, miesto prechodného pobytu, korešpondenčná adresa, dátum narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, rodinný stav, vlastnícky podiel k nehnuteľnosti,

a to na základe predložených osobných dokladov: občiansky preukaz, ID karta, vodičský preukaz alebo iný osobný doklad (električenka, rodný list, preukaz poistenca, pas, preukaz povolenia na pobyt, úmrtný list, a iné), číslo účtu, kde sú uvedené osobné údaje dotknutej osoby potrebné na vypracovanie zmlúv a dokumentov potrebných k uzavretiu zmlúv a iných dokumentov.

 1. Doba uchovávania osobných údajov na účely plnenia právnej povinnosti najviac po dobu nevyhnutnú na plnenie príslušnej právnej povinnosti stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi. Spoločnosť uchováva osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby najviac po dobu trvania takéhoto súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho čo nastane skôr, v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 2. Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou ako aj zmluvnou požiadavkou, t.j. požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, nakoľko z dôvodu neposkytnutia osobných údajov nie je možný prevod / prenájom nehnuteľností na dotknutú osobu ako nového vlastníka / nájomcu k predmetným nehnuteľnostiam.
 3. Poverený sprostredkovateľ – v mene a na pokyn prevádzkovateľa spracúva osobné údaje dotknutej osoby: externá spoločnosť spracúvajúca účtovníctvo.
 4. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • právo na opravu osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ak bol udelený
 • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov

 

 • Ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne, pominul dôvod na ich spracúvanie, alebo dotknutá osoba odvolala svoj súhlas so spracovaním jej osobných údajov, má dotknutá osoba:
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

 

Náš TIP
Iba u nás
Video
RODINNÝ DOM, KECHNEC, KOŠICE OKOLIE

Predaj, Rodinný dom, Košice - okolie, Kechnec

RODINNÝ DOM, KECHNEC, KOŠICE OKOLIE

6 izbový, výmera pozemku 518 m2

výborná poloha domu

135 000,-
Ihneď voľný
Video
1,5 IZBOVÝ BYT, TITOGRADSKÁ, KOŠICE SÍDLISKO KVP

Predaj, 1,5 izbový, Košice II, Sídlisko KVP

1,5 IZBOVÝ BYT, TITOGRADSKÁ, KOŠICE SÍDLISKO...

2 izbový, 36 m2, Titogradská

kompletne zrekonštruovaný byt

81 990,-
Iba u nás
Video
3 IZBOVÝ BYT, PARTIZÁNSKA, KOŠICE CENTRUM

Predaj, 3 izbový, Košice IV, Juh

3 IZBOVÝ BYT, PARTIZÁNSKA, KOŠICE CENTRUM

3 izbový, 69 m2, Partizánska

Kompletná rekonštrukcia

127 000,-
Ihneď voľný
Video
CHALUPA, HÝĽOV ČASŤ MEXIKO, KOŠICE OKOLIE

Predaj, Chaty, Košice - okolie, Hýľov

CHALUPA, HÝĽOV ČASŤ MEXIKO, KOŠICE OKOLIE

2 izbový, 1700 m2

výmera pozemku 1700 m², IS elektrina, studňa, žumpa

149 900,-
Ihneď voľný
OBCHODNÉ PRIESTORY, PRI PLAVÁRNI, KOŠICE CENTRUM

Prenájom, Kancelárie, Košice I, Staré Mesto - Centrum

OBCHODNÉ PRIESTORY, PRI PLAVÁRNI, KOŠICE...

158 m2, Pri plavárni

priestor možné dispozične dokončiť podľa požiadaviek...

2 800,- / mesiac, bez médií bez DPH

ODKÚPIME VAŠU NEHNUTEĽNOSŤ

ZA FÉROVÚ CENU

CHCETE SA STAŤ 

REALITNÝM MAKLÉROM?

HĽADÁME PRE 

KLIENTOV

POSKYTNEME VÁM ZÁLOHU

ZA VAŠU NEHNUTEĽNOSŤ